Contact

Wilt u meezingen?
Bent u geïnteresseerd om mee te zingen dan kunt u contact opnemen met Frank van Gerven en met hem een stemtest afspreken. Het koor repeteert op woensdagavond (20:00 - 22:15 uur) in De Leeuwenkuil Kunstencentrum in Deventer (Keizerstraat 70, Deventer).

Wilt u DVE boeken voor een concert/kerkdienst?
U kunt contact opnemen met onze secretaris of met de dirigent. Het Deventer Vocaal Ensemble wil graag een concert voor u verzorgen of medewerking verlenen aan een kerkelijke viering, herdenking of een feestelijke aangelegenheid. Hieraan zijn kosten verbonden, waarvan de hoogte afhangt van o.a. de aard en omvang van het programma en het nodig of gewenst zijn van instrumenten en/of solisten.

Wilt u het DVE financieel steunen?
De activiteiten (repertoire, aantal uitvoeringen etc) hangen sterk af van de financiële middelen. Naast de bijdrage van de leden, gemeentelijke subsidie en entreegelden zijn giften van donateurs en sponsors noodzakelijk geworden. Graag zien wij uw aanmelding als Vriend of sponsor van het DVE tegemoet.

Vrienden Deventer Vocaal Ensemble
Vriend worden kan voor minimaal 30,00 euro per jaar. Vrienden krijgen korting op de entree van door het DVE georganiseerde concerten en drie à vier maal per jaar een nieuwsbrief over de activiteiten van het koor. Tevens krijgen Vrienden de mogelijkheid om een week vóór de officiële voorverkoop kaarten te bestellen. Het bovenstaande bedrag (of meer) kunt u overmaken op: bankrekeningnummer NL22RABO0141972254 van Fonds 'Vrienden van het Deventer Vocaal Ensemble' Deventer. Neem hiervoor contact op met Rinus Prinsen.

Sponsor
Bedrijven en instellingen kunnen sponsor worden van het DVE. U kunt hiertoe contact leggen met onze voorzitter.

Concerten
Wilt u op de hoogte worden gehouden van komende concerten, klik dan hier onderaan op 'Judith ten Have', vul uw naam en e-mail adres in en bij onderwerp vermelden 'concertnieuws'.

Naam Positie Telefoon
Hans Magdelijns Bestuur / Voorzitter
Theo Franken Bestuur / Secretaris
Fokke Bronsema Bestuur / Penningmeester / PR
Elske te Lindert Dirigent
Frank van Gerven Stemtestcommissie
Judith ten Have PR mailings
Jacob Kroezen PR Webmaster
Rinus Prinsen Vrienden DVE